Zajišťujeme výběrová řízení

Od září 2010 nově provádíme výběrová řízení podle zák.137/2006 a dalších pravidel dotačních programů.