Nové povinnosti při zveřejňování důvěrných informací o projektech

Dle novely zákona č. 171/2012 Sb. (platný od 1.8.2012),  – tzv. protikorupční novely rozpočtových pravidel se upravuje některé podmínky pro poskytnutí dotace (a to nejen z evropských, ale i z národních prostředků) právnickým osobám a v novém paragrafu 18a stanovuje pro všechny žadatele (tedy nejen právnické osoby) zcela nový režim pro zveřejňování všech podkladů rozhodných pro přiznání dotace na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.