Aktuality

20.11.2012

Nové povinnosti při zveřejňování důvěrných informací o projektech

Dle novely zákona č. 171/2012 Sb. (platný od 1.8.2012),  – tzv. protikorupční novely rozpočtových pravidel se upravuje některé podmínky pro poskytnutí dotace (a to nejen z evropských, ale i z národních prostředků) právnickým osobám a v novém paragrafu 18a stanovuje pro všechny žadatele (tedy nejen právnické osoby) zcela nový režim pro zveřejňování všech podkladů rozhodných pro přiznání dotace na internetových stránkách Ministerstva […]
21.6.2012

Dotace na zateplení a další úspory energií

V současnosti je CzechInvestem vyhlašena výzva na předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE v oblasti zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie). Projekty mohou předkládat všechny podnikatelské subjekty, bez omezení!!! Pokud tedy planujete např. zatepleni Vasich podnikatelských objektů, výměnu oken, či vrat a dveří tak je v tento okamžik jedinečná příležitost podle velikosti Vaší […]
7.5.2012

Zadávání veřejných zakázek – osvědčení

Od května disponujeme osvědčením, o znalostech změn zákona o veřejných zakázkách ve smyslu transparenční novely zák.55/2012 Sb.
3.4.2012

Zákon o verejných zakázkách nově!

Od 1.4.2011 plati novela zákona č.137/2006 Sb. Co nového přináší? Především zvýšení administrační zátěže a komplikace. Ve zvýšené míře se začíná uplatňovat elektronizace a poskytovani informací o zakázkách … jak před jejich vypasním, tak i o realizaci .. včetně uveřejňování smluv. Hlavní změny novely zákona o veřejných zakázkách – zvýšení požadavků na […]
22.11.2011

Dotace na technologie

Liberecký kraj je opět místem, kde je možno podnikatelům poskytovat dotace na obnovu technologií. Žádost je možno podávat od ledna 2012.