DOTACE

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACE?

Férově musíme konstatovat, že dotace není pro každého a to z důvodu, že smyslem dotací není podporovat subjekty, které nejsou zdravé. Proto základní podmínkou je, že:

  • místem realizace projektu jsou kraje České republiky (výjímečně hl.m. Praha)
  • nemáte žádné závazky vůči státu, OSSZ nebo zdravotním pojišťovnám
  • nemáte žádné závazky vůči krajům či obcím
  • nejste v konkursu a na váš majetek není prováděn výkon rozhodnutí
  • máte vyjasněné majetko-právní vztahy
  • jste firmou s finančním zdravím s doložitelnou min. 2 roční historií
  • plníte svou povinnost zveřejňovat své uzávěrky na justice.cz
  • jste v zapsání v registru skutečných majitelů
VSTUPNÍ DOTAČNÍ AUDIT

Pro Váš záměr najdeme nejvhodnější zdroj financování mezi veškerými zdroji dotačního a inovativního financování, které jsou k dispozici právnickým osobám registrovaným v České republice. Představíme vám aktuální dotační tituly a poradíme, které jsou jako dělané právě pro váš podnik. Monitorujeme i nové dotační období 2021-2027 a poradíme vám také se střednědobým rozvojem vaší firmy.

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O AUDIT

Naše zkušenosti se zpracováním žádostí o dotace jdou napříč sektory a programy financování.  Získali jsme dotace pro města, soukromé podniky. Nejen velké a komplexní projekty jsou pro nás vítanou výzvou. Pomůžeme Vám i s malými projekty, nejen na evropské, ale i na národní úrovni.

Přeložíme vaši vizi do  vyplněné žádosti o dotace. Vytvoříme studii proveditelnosti, vypracujeme harmonogram, nastavíme indikátory a shromáždíme všechny přílohy.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY, METODIKY, BUSINESS PLÁNY, CASH FLOW PLÁNY A ANALÝZY

S klienty spolupracujeme při plánování investic s využitím dotačního financování nebo poskytujeme manažerské poradenství zejména v oblasti finančního projektového řízení, tj. příprava cash flow a business plánů, rozvíjíme naše know know v sektorech zpracovatelského průmyslu, ale i mimo něj.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

Chystáte se realizovat projekt financovaný z dotací? Jako první musíte vybrat vhodné dodavatele formou tzv. výběrových řízení. Na jejich správné realizaci stojí a padá celý dotační projekt. Celým procesem vás rádi a zodpovědně provedeme.

ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

Všechno není tak, jak jste si plánovali? Pomůžeme vám ze změnovým řízením. Na nás nechte také kontrolu plnění žádostí o platbu a zpráv o udržitelnosti.

ADMINISTRACE DOTACÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Pro klienty zajišťujeme rovněž administraci dotačních projektů a podporu projektového řízení, a to jak na úrovni strukturálních a investičních fondů, tak také u přímo řízených fondů.  Po schválení dotace vám budeme pomáhat, aby vše bylo podle dotačních pravidel a podmínek – a vám byla dotace skutečně proplacena.

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ

Administrací projektu celý dotační běh zdaleka nekončí. Následovat bude období tzv. udržitelnosti. Co to je? Jedná se o to, že po období, většinou po dobu 5ti let budete muset zajistit, že projekt resp. jeho výsledky budou ve  shodném stavu a také, po celou dobu každoročně podávat tzv. monitorovací zprávy.

A je třeba se připravit také na kontroly, které mají za úkol hlídat dodržování stanovených podmínek čerpání dotací.

ASISTENCE PŘI KONTROLÁCH

Do projektu přichází náhodně kontrola ze státní správy. Především kvůli dodržování ukazatelů a termínů. V takovém případě se můžete spolehnout na naši spolupráci při přípravě podkladů a v komunikaci s kontrolními orgány.

Přijde vám toho hodně?
Tak se nebojte nás požádat o pomoc!

KONTAKTUJTE NÁS

eFact, s.r.o.

ADRESA:
Michalská 3
Praha 1
110 00
Kontakt:

info@efact.cz

IČO:

IČO: 27309304