Zákony a pravidla vztahujících se k realizaci výběrových řízení jsou neustále novelizovány a není jednoduché se v nich vyznat.

Tyto novely mají dopady na všechny subjekty, bez ohledu na to, zda jsou podniktelské a nebo jiné. Některé z nich nejsou zejména podnikatelské veřejnosti známy a mohou vést při následné kontrole až k odnětí přiznané dotace – z důvodu nesprávného postupu při realizaci výběrového řízení.

Proto nabízíme komplexní servis při realizaci výběrových řízení – bez ohledu na to, zda je VŘ podle zákona (více než 50% financí z věřejných prostředků) a nebo podle pravidel jednotlivých operačních programů.

Disponujeme bohatými zkušenostmi a potřebnými certifikáty z oblasti realizace výběrových řízení: