eFact, s.r.o. je konzultační společností se zaměřením na poradenství v oblastech:

Naším cílem je poskytovat klientům služby, jejichž výsledkem je spokojenost, ulehčení administrativní zátěže a záruka správnosti provedení.

Při poskytování služeb se řídíme zásadou jejich přizpůsobování potřebám a možnostem jejich uživatelů. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, na základě úvodního setkání je mu doporučen další postup.  Disponujeme potřebnými certifikáty na naší činnost.

Zpracováváme žádosti o dotace z OPPIK (Technologie, Nemovitosti, Úspory energie, Inovace, ICT, Školící střediska), IROP popř. dalších programů.

Poskytujeme  úplný servis při administraci veřejných zakázek nebo jiných výběrových řízení (OPPI, OPPIK, ROP, IROP).

Realizujeme služby projektového manažera pro dotace ze EU.