Nabízíme a realizujeme služby projektového manažera pro dotace ze Strukturálních fondů.

Komplexní řízení projektu financovaného z prostředků Strukturálních fondů zahrnující tyto činnosti:

  • Administrace realizace projektu (věcná i finanční administrace projektu)
  1. Cash-flow projektu.
  2. Zpracování průběžných monitorovacích zpráv, žádosti o platbu a dalších dokumentů pro účely kontroly projektu ze strany administrující instituce.
  3. Zpracování závěrečné monitorovací zprávy.
  4. Zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti.
  5. Zpracování ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu.
  • PR projektu a zajištění publicity dle pravidel dotačního programu.
  • Monitoring a vnitřní kontrola projektu.
  • Služby spojené s komunikací s administrujícím orgánem příslušného Operačního programu.