PROJEKT – popis činností a způsobu práce k dosažení stanoveného cíle

V současnosti, ačkoliv si to řada z nás neuvědomuje, je řada běžných firemních činností řízena projektovým způsobem.

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:

 • reprezentuje skupinu cílů a úloh, které je obtížně dosáhnout běžnými, tradičními operacemi a způsoby řízení
 • má jasně identifikovatelný start a konec
 • má určitý, specifický cíl či cíle, které jsou obvykle rozděleny do dílčích cílů
 • je za něj zodpovědná jedna osoba – ředitel (vedoucí) projektu
 • zahrnuje náklady, technické, personální a další zdroje a čas
 • vyžaduje širokou škálu dovednosti, znalostí a zdrojů pro realizaci

Při přípravě projektů a jejich řízení je vhodné zapojení nezávislého subjektu, který je schopen specifickou činností vyžadující řadu dovedností a zkušenností pomoci realizátorovi (žadateli) pomoci identifikovat a stanovit potřeby, pro které má být projekt relizován.

Nabízíme:

 • sběr a vyhodnocení potřeb k vašim záměrům
 • zpracování projektové dokumentace k vašim záměrům
 • zpracování žádosti o dotaci
 • asistenci při sestavování rozpočtu projektu
 • výběrová řízení subdodavatelů