VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Oblast veřejných zakázek probíhá permanentní změnou legislativy. Ať se jedná o výběrová řízení realizovaná podle zákona (podlimitní, nadlimitní, JŘBÚ apod.) nebo i ty mimo zákon o VZ (např. pro podnikatele realizující projekty z fondů EU).Tyto změny je nutno nejen stále vnímat, ale především úspěšně aplikovat. Jakákoliv chyba má při realizaci VŘ často fatální dopady, ať se jedná o sankce nebo „jen“ o termíny realizace zakázek.

Poskytujeme komplexní balíček obsahující úplný servis při administraci veřejných zakázek.

Zrealizovali jsme úspěšně desítky výběrových řízení dle zákona, ale i mimo něj, ať se jednalo o zakázky zaměřené na:

Stavební práce

Dodávky
(stroje, zařízení, HW, SW, apod.)

Služby

Na tomto základu v oblasti výběrových řízení poskytujeme nejen administraci těchto řízení, ale i tyto služby:

 • konzultace věcného záměru veřejné zakázky včetně posouzení externími odborníky či znalci
 • kontrola již navržené zadávací dokumentace z hlediska zákona o veřejných zakázkách
 • navržení obchodních podmínek (budoucí součást zadávací dokumentace a uzavírané příslušné smlouvy s vybraným uchazečem)
 • sestavení časového plánu dílčích kroků celého zadávacího řízení z hlediska zákonných lhůt
 • proškolení členů hodnotící komise / poroty
 • konzultace k obecným otázkám v průběhu činnosti hodnotící komise / poroty
 • případné členství v hodnotící komisi a vedení jejího jednání
 • kontrola a posouzení (audit) již proběhlých zadávacích řízení

Rovněž nabízíme zpracování interní směrnice k zadávání veřejných zakázek:

 • jejich tvorba dle typu organizace
 • audit interních předpisů, směrnic a postupů ve vztahu k veřejným zakázkám.

Realizujeme interní školení v oblasti VZ.

školení efact

Disponujeme:

 • pojištěním pro realizaci VZ,
 • certifikací na „Zadávání veřejných zakázek“,
 • IT prostředí pro realizaci VZ (e-aukce, datové úložiště, apod.),
 • při poskytování těchto služeb využíváme zkušeností z realizace výběrových řízení ESF, OPPI, ROP popř. dalších programů.

KONTAKTUJTE NÁS

eFact, s.r.o.

ADRESA:
Michalská 3
Praha 1
110 00
Kontakt:

info@efact.cz

IČO:

IČO: 27309304