Dotace na zateplení a další úspory energií

V současnosti je CzechInvestem vyhlašena výzva na předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE v oblasti zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie). Projekty mohou předkládat všechny podnikatelské subjekty, bez omezení!!! Pokud tedy planujete např. zatepleni Vasich podnikatelských objektů, výměnu oken, či vrat a dveří tak je v tento okamžik jedinečná příležitost podle velikosti Vaší firmy získat dotaci ve výši až 50%. Co je nutno v tento okamžik udělat? Připravit a podat tzv. Registrační žádost, což je jednoduchý formář s vyplněním co, kdy, jak a za kolik chcete realizovat. A doložit Vaše finanční zdraví daňovým přiznáním, výsledovkou a rozvahou za poslední dvě uzavřené účetní období. Pro oblast Úspor energie bude příjem žádostí otevřen od 27. června 2012 (do 12h) do 4. července 2012 (do 12h).