Nové dotační programy na období 2014 – 2020

MMR publikovalo názvy nových programů:

– Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený ministerstvem průmyslu a obchodu
– Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
– Operační program „Zaměstnanost“ řízený ministerstvem práce a sociálních věcí
– Operační program „Doprava“ řízený ministerstvem dopravy
– Operační program „Životní prostředí“ řízený ministerstvem životního prostředí„
– Integrovaný regionální operační program“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj
– Operační program „Praha – pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy

Dále se počítá opět s Programem obnovy venkova a Programy přeshraniční spolupráce.