OPPIK – poslední šance

MPO zveřejnilo v listopadu výzvy k programům Inovace a Úspory energie.

Potřebujete zvýšit efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb nebo zavést nové metody firemních procesů či informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku? Máte nápad na zavedení nových prodejních kanálů? Uvažujete o zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím změny v designu produktu nebo balení technologií a služeb?

Uvažujete o zefektivnění hospodaření s energiemi formou modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
zavádění a modernizace systémů měření a regulace?
Zvažujete modernizaci, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti?
Máte nedostatečné osvětlení budov a průmyslových areálů?
Potřebujete realizovat opatření ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna oken apod.)?
Máte nápad, jak využit odpadní energie ve výrobních procesech?
Myslíte, že by se dalo realizovat snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů?
Pomohla by Vám instalace OZE (energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu), nebo instalace akumulace elektrické energie?
Našla by využití instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku?

 

Aktuální informace o programech naleznete:

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *